سومین گام طرح《محله گردی》مجموعه مدیریت شهری

سومین گام طرح《محله گردی》مجموعه مدیریت شهری

سومین گام طرح《محله گردی》مجموعه مدیریت شهری علی آباد کتول.نشست صمیمی و گفت و شنود شهردار،اعضای شورای شهر و مدیران شهری علی آباد کتول با شهروندان محله محمدیه غروب یکشنبه ۱۹ اسفند در مسجد محمدیه همراه با نماز مغرب و عشاء برگزار شد.

 سومین گام طرح《محله گردی》مجموعه مدیریت شهری علی آباد کتول

 سومین گام طرح《محله گردی》مجموعه مدیریت شهری علی آباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات