روابط عمومی شهرداری رامسر/ بهار فصل نو شدن و زیبا شدن است.محوطه بازار سنتی به همت واحد عمران شهرداری با آسفالت نو به استقبال بهار می رود.

روابط عمومی شهرداری رامسر/ بهار فصل نو شدن و زیبا شدن است.محوطه بازار سنتی به همت واحد عمران شهرداری با آسفالت نو به استقبال بهار می رود.لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات