ارائه راهکارهای موثر در خصوص آب بندی و تزریق تونل انتقال آب کرمان

جلسه ای با حضور معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان و عوامل پروژه تونل انتقال آب کرمان اعم از مجری، مشاور کارفرما، پیمانکار و مشاور پیمانکار در خصوص ارائه راهکارهای موثر در خصوص آب بندی و تزریق تونل انتقال آب کرمان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۷ جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان و عوامل پروژه تونل انتقال آب کرمان اعم از مجری، مشاور کارفرما، پیمانکار و مشاور پیمانکار در خصوص ارائه راهکارهای موثر در خصوص آب بندی و تزریق تونل انتقال آب کرمان و همچنین سایر مشکلات پروژه در محل اتاق معاونت طرح و توسعه تشکیل شد و در این زمینه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات