ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با مراجعین برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، جلسات ملاقات مردمی در روزهای یکشنبه و دوشنبه با حضور مهندس رضاپور ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان، افشاری مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل و اعضای جلسه برگزار شد.

در این جلسات ، مهندس رضاپور درخواست مراجعه کنندگان را که شامل؛ کشاورزان،بهره برداران،پیمانکاران و ذینفعان هستند، به صورت حضوری بررسی و دستورات لازم را به واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و اقدام لازم، صادر نمود.

گفتنی است این دو جلسه بدلیل کثرت مراجعین و روزهای پایانی سال ،به صورت دو روز متوالی برگزارشد . مراجعه کنندگان همواره می توانند درخواست های خود را به صورت حضوری در دفتر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان و یا به صورت تماس تلفنی با شماره های۳۳۱۳۶۳۳۰،۳۳۱۳۶۳۳۱،۳۳۱۳۶۲۰۳و۳۳۱۳۶۱۲۸ ثبت و هماهنگی لازم را برای ملاقات با مدیرعامل این شرکت انجام دهند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات