مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان از خانم دکتر وطن دوست (دبیر...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،با حضور مهندس رضاپور مدیرعامل این شرکت از دکتر فرشته وطن دوست فعال زیست محیطی و دبیر سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت بدلیل فعالیت در مقوله فرهنگ سازی ومصرف بهینه آب ،اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه روستائی در زمینه بحران آب ،قدردانی کرد.

دراین مراسم،مهندس رضاپور بحث جلب مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب و مصرف بهینه آن را مهم ارزیابی کرد و افزود: در عصرحاضر که بحران آب گریبان گیر همه مناطق جهان و بخصوص این منطقه شده است،رسالت سازمانهای مردم نهاد بیش از پیش نمایان می شود.

وی به ساخت سازه های آبی در جهت تامین آب مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران و تحویل این سازه ها به خودشان اشاره کرد وافزود:در مناطقی که این امر صورت گرفته است ،با توجه به اینکه کشاورزان سازه آبی و آب آن را متعلق به خود میدانند هرگز اجازه نمیدهند تا در بالادست این سدها ،برخی متخلفین با اضافه برداشتها و حفر چاههای غیرمجاز امنیت تامین آب پایدار منطقه را به خطر بیاندازند.

رضاپور گفت: در خصوص تعادل بخشی آبهای زیرزمینی هم باید به همان گونه عمل کرده و جوامع محلی آب بران تشکیل دهیم تا خود کشاورزان مدیریت آب همان منطقه را بعهده گرفته و دست متعدیان به آبهای زیرزمینی و چاههای غیر مجاز را کوتاه کنند و دراینصورت به مرور شاهد تعادل بخشی و کاهش افت آبهای زیرزمینی خواهیم بود.

در ادامه دکتر وطن دوست، ضمن تایید موضوع مذکور ،به تعریف پروژه مشترک حمایت از جامعه محلی در این مقوله و اخذ کمکهای یونسکو اشاره نمود و تاکید کرد که با همکاری مشترک چند جانبه ،میتوان به نتایج موفقیت آمیزی در راستای تعادل بخشی آبهای زیرزمینی دست یافت.

در پایان ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با اهداء لوح تقدیر از زحمات دکتر وطن دوست ،تقدیر نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات