آزمون توان سنجی همکاران اپراتور ایستگاههای انتقال و فوق توزیع برگزار شد

آزمون توان سنجی همکاران اپراتور ایستگاههای انتقال و فوق توزیع برگزار شد

با هدف سنجش میزان اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در برق منطقه ای اصفهان

آزمون توان سنجی همکاران اپراتور ایستگاههای انتقال و فوق توزیع برگزار شد

به همت دفتر آموزش و با عنایت به لزوم سنجش میزان اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده ، آزمون سنجش توانمندی همکاران اپراتور ایستگاههای انتقال و فوق توزیع در سال ۹۷ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان در آزمون مذکور تعداد ۵۷۷ نفر از همکاران اپراتور با حضور نمایندگان دفتر حراست و معاونت بهره برداری در دو روز و چهار محل برگزاری بصورت همزمان در این آزمون به رقابت پرداختند که نتایج آزمون به معاونت بهره برداری اعلام گردید .

بنابراین گزارش بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، آزمون سنجش توانمندی همکاران اپراتور بصورت هم زمان جهت امورهای انتقال نیروی مرکز و غرب در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان ، اداره بهره برداری کاشان در کاشان ، اداره بهره برداری گلپایگان در گلپایگان و اداره بهره برداری چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد .


خبرنگار: رضا عارضی

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات