شرایط و مشخصات پروژه های جدید تعاونی مسکن سازمان

جهت اطلاع از شرایط و مشخصات پروژه ۵۵ واحدی مشتاق و ۲۳ واحدی سپاهانشهر به سایت شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به آدرس : www.maskannezamesf.ir مراجعه و یا با شماره  تلفن : ۴۱-۳۴۵۹۴۵۴۰ داخلی ۴ و ۵ تماس حاصل فرمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات