برنامه ریزی جهت اتمام مسکن مهر استان ایلام و تکمیل زیرساختهای آن در جلسه شورای تامین مسکن استان با حضور قائم مقام وزیر ر...

برنامه ریزی جهت اتمام مسکن مهر استان ایلام و تکمیل زیرساختهای آن در جلسه شورای تامین مسکن استان با حضور قائم مقام وزیر ر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات