جزئیات مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان کردستان

جزئیات مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان کردستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات