جلسه شورای اداری حفاظت محیط زیست استان کرمان جهت جمع بندی اقدامات انجام شده در سال نود و هفت برگزار شد

جلسه شورای اداری حفاظت محیط زیست استان کرمان جهت جمع بندی اقدامات انجام شده در سال نود و هفت برگزار شد

جلسه شورای اداری حفاظت محیط زیست استان کرمان جهت جمع بندی اقدامات انجام شده در سال نود و هفت با حضور مهندس شاکری مدیر کل و روسای واحدهای ستادی ادره کل برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات