طرح اجرایی مسیر گردشگری محدوده دروازه درب کوشک تا دروازه امامزاده حسین و گذر آقا کبیر با هدف احیاء هویت تاریخی قزوین تهیه شد

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی افزود: اگرچه بخش زیادی از آثار پیش از اسلام در لایه های زیرین شهر قزوین مدفون اند، آثار ارزشمند تاریخی از دوره های مختلف قرون اولیه اسلام، آل بویه، سلجوقی، ایلخانی تا پایتختی شهر در دوره صفوی و افول آن در دوره های متاخر افشاریه، زندیه، قاجار و پهلوی در جای جای شهر وجود دارد.

حافظی خاطرنشان کرد: وجود فرهنگ غنی همراه با تعدد آثار تاریخی ثبتی و توجه مجامع علمی به شهر قزوین نشان از پتانسیل های بالای گردشگری در شهر دارد، از این رو سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین اقدام به تهیه طرح اجرایی مسیر گردشگری محدوده دروازه درب کوشک تا دروازه امامزاده حسین و گذر آقا کبیر  به سفارش سازمان نوسازی و بهسازی کرد.

این مسوول بیان کرد: از اهم اهداف تهیه این طرح عبارتند از : افزایش سرزنده گی مسیر، ایجاد مسیری پیاده مدار، احیاء هویت محدوده، توجه به مولفه های محیط زیستی در طول مسیر و شناساندن مسیر در سطح بومی، ملی و  بین المللی می باشد.

وی ادامه داد: طرح حاضر شامل سه مرحله اصلی است که مرحله نخست شناسایی و تعیین بهترین و مناسبترین مسیر گردشگری شمالی – جنوبی شهر با توجه به شناخت تاریخچه شهر و خاستگاه تاریخی آن، تعدد و قدمت آثار، تجهیزات شهری، ظرفیت اجرایی و ... است که در این مرحله سایر مسیرهای گردشگری پیشنهادی مشاور که مکمل این مسیر هستند نیز ارائه شده است.

حافظی گفت: در مرحله بعدی برنامه ها و طرح های پیشنهادی در راستای تقویت مسیر فوق تبیین و الویت بندی و با توجه به ضرورت اقدامات پیشنهادی، میزان تاثیر آنها در رسیدن به اهداف پروژه و زیرساخت های مورد نیاز، برنامه ها در قالب اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رده بندی و حوزه های متولی اجرای هر برنامه معرفی شد.

حافظی افزود: با توجه به اهمیت خیابان عبیدزاکانی در مسیر گردشگری مصوب اعم از  پیشینه تاریخی، نزدیکی به خیابان امام خمینی، نابسامانی وضع موجود و ... این خیابان به عنوان الویت تهیه طرح اجرایی انتخاب و طرح کامل آن شامل طرح اجرای و متره و برآورد در محدوده بین حمام قجر تا تقاطع خیابان امام خمینی تهیه شد.

این مسوول اظهار کرد: از نکات حائز اهمیت در طراحی این محدوده می توان به بهبود کیفیت تردد پیاده و تاکید بر اصل پیاده مداری در مسیر گردشگری، توجه ویژه به انتخاب مصالح متناسب با بافت تاریخی و سایر معابر مناسب سازی شده در بافت و استفاده از جدا کننده های سنگی طراحی شده بین مسیر سواره و پیاده به منظور افزایش امنیت سواره، پیشگیری از پارک حاشیه ای و ایجاد ریتم زیبا در منظر بصری خیابان اشاره کرد.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات