پاکسازی کمربندی فجر توسط نیروهای واحد خدمات شهری


پاکسازی کمربندی فجر توسط نیروهای واحد خدمات شهری


لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات