نصب علایم ترافیکی در سطح شهر توسط شهرداری

نصب علایم ترافیکی در سطح شهر توسط شهرداری

نصب علایم ترافیکی در سطح شهر توسط شهرداری علی آباد کتول

نصب علایم ترافیکی در سطح شهر توسط شهرداری علی آباد کتول

نصب علایم ترافیکی در سطح شهر توسط شهرداری علی آباد کتول

نصب علایم ترافیکی در سطح شهر توسط شهرداری علی آباد کتول

نصب علایم ترافیکی در سطح شهر توسط شهرداری علی آباد کتول

نصب علایم ترافیکی در سطح شهر توسط شهرداری علی آباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات