روابط عمومی شهرداری رامسر/ بتن ریزی پل استراتژیک و تاریخی سخت سر رامسر در مراحل پایانی احداث پل سخت سر به همت واحد عمران شهرداری رامسر

روابط عمومی شهرداری رامسر/ بتن ریزی پل استراتژیک و تاریخی سخت سر رامسر در مراحل پایانی احداث پل سخت سر به همت واحد عمران شهرداری رامسر


لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات