اجرای برنامه سازگاری با کم آبی در استان ضروری است

اجرای برنامه سازگاری با کم آبی در استان ضروری است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با تشریح وضعیت منابع آب در این استان، ضرورت اجرای برناه سازگاری با کم آبی را یادآور شد. به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس غفارزاده عدم تناسب میزان مصرف در بخش های سه گانه شرب، صنعت و کشاورزی با حجم منابع آب تجدیدپذیر را زنگ خطری برای تامین آب آیندگان برشمرد و ضرورت اجرای برنامه سازگاری با کم آبی را برای ایجاد تناسب لازم بین میزان مصرف و حجم منابع تجدیدپذیر را خاطرنشان کرد. وی با اشاره به این که در سطح دنیا بیش از ۲ میلیارد نفر وجود دارند که به آب سالم دسترسی ندارند، برخورداری ۹۷ درصد مردم کشور از آب سالم و بهداشتی را یادآور شد و افزود: در حال حاضر در استان آذربایجان شرقی ۸۵ درصد از منابع آب تجدیدپذیرمان را مصرف می کنیم که بر اساس شاخص های جهانی عملا از سهم نسل های ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات