آخرین جلسه شورای مدیران شرکت به ریاست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.

آخرین جلسه شورای مدیران شرکت به ریاست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،آخرین جلسه شورای مدیران در سال ۹۷ به ریاست مهندس رضاپور مدیرعامل این شرکت با حضور اعضای شورای معاونین و کلیه مدیران ستادی و امورمنابع آب شهرستانهای تابعه در محل سالن شهید خلیفه برگزارشد. در ابتدای این جلسه، مهندس افشاری مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل و دبیر جلسه به ارایه دستورکار جلسه و اقدامات انجام شده پرداخت و در ادامه هریک از معاونتها عملکرد یکساله حوزه معاونت خود را به اختصار بیان نمودند. مهندس رضاپور ضمن قدردانی از زحمات همکاران طی سال گذشته ، عملکرد درخشان کارکنان این شرکت را در همه حوزه ها علی الخصوص استفاده از ظرفیت های قانون بودجه ،جلب نظر مثبت مراجع قضایی در خصوص عملکرد معاونت حفاظت و بهره برداری و پرداخت بموقع هزینه های ضروری شرکت،قابل تقدیر و تشکر دانست و این موفقیت را ناشی از همسویی معاونت های شرکت عنوان نمود. وی به ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات