پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش مبحث ۱۹ جهت اعلام نظر

پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش مبحث ۱۹ جهت اعلام نظر

پیرو نامه شماره ۱۱۱۳۸/د/ش م، مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ ، جهت اعلام نظر پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش مبحث ۱۹ جهت تا تاریخ ۱۷/۰۱/۹۸ به واحد روابط عمومی سازمان مراجعه نمایید.

جهت دریافت فایل به سایت www.nbi.ir  مراجعه نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات