جلسه کار گروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان برگزار شد.

جلسه کار گروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان برگزار شد.

تعیین تکلیف و بررسی هیجده مورد از پرونده های واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در استان، بررسی طرح توسعه پایدار منظومه روستایی یامچی، بررسی طرح هادی شهر نظر کهریزی از اهم گفتگوهای این جلسه به شمار می رود.

در این جلسه پس از تبادل نظر در مورد دستورات جلسه در خصوص هرکدام از هیجده مورد پرونده خدماتی و صنعتی درخواست شده در کل استان، توسعه روستای یامچی و شهر نظرکهریزی، تصمیمات لازم اتخاد گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات