خط و مشی مدیریت سبز ابلاغ شد

خط و مشی مدیریت سبز ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ، اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  در این ابلاغیه بر لزوم مصرف بهینه در همه زمینه ها (آب ، کاغذ، انرژی و...) در اداره کل و کلیه واحدهای اداری تابعه تاکید کرده است. متن این ابلاغ، به این شرح است : اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با هدف دستیابی به توسعه پایدار و با بکار گیری ابزارهای مدیریت محیط زیست جهت ارتقاء وضعیت موجود سازمان به وضعیت دولت سبز در راستای سیاست های سازمانی با در نظر گرفتن اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه شماره ۵۷۷۵/۱ مورخ ۱۲/۸/۸۲ مقام معظم رهبری و بند "ز" ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه اقدام به استقرار سیستم مدیریت سبز در جهت رسیدن به اهداف ذیل نموده است:

 • مطالعات و اقدامات جامع و هدفمند جهت استفاده بهینه از انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها در ساختمان و وسائط نقلیه
 • بهبود عملکرد مصرف منابع و پیشرفت مستمر
 • انجام کلیه فعالیت ها، خرید و فراهم آوری منابع، کالا و خدمات با دیدگاه الزامات محیط زیستی و با هدف کاهش مصرف و صرفه جویی
 • تعهد به رعایت کامل قوانین و الزامات محیط زیستی
 • ارتقاء آگاهی و فرهنگ محیط زیستی کارکنان و توجه به امر آموزش

اداره کل حفاظت محیط زیست با ابلاغ این خط مشی و با تعهد به اجرای آن و با اعتقاد به این مهم که بهبود ارتقاء و عملکرد زیست محیطی فقط با تعهد پذیری و مشارکت تک تک کارکنان قابل تحقق است خود را متعهد می داند که ضمن تطابق با الزامات و استانداردهای فوق در جهت بهبود مستمر و اثر بخش آن اقدام نماید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات