آغاز تدوین برنامه مدیریت جامع( زیست بومی ) تالاب کافتر

آغاز تدوین برنامه مدیریت جامع( زیست بومی ) تالاب کافتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات