برخورد با فروشنده بچه مار و لاک پشت در ملایر

برخورد با فروشنده بچه مار و لاک پشت در ملایر

مجید شعبانلو تاکید کرد: گرفتن حیاتوحش از زیستگاه طبیعی و انتقال به بازارهای خرید موجب میگردد که گونه، در محل اصلی به تدریج با کاهش جمعیت و خطر انقراض روبرو شود و باتوجه به اینکه نگهداری حیاتوحش مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد میباشد بعد از مدتی (به شرط زنده ماندن) توسط خریداران در طبیعتی غیر از زیستگاه اصلی رها گردیده، که این امر، هم از نظر شرعی و اخلاقی صحیح نمیباشد و هم اینکه آن گونه میتواند در مکان جدید به آفت و گونه مهاجم تبدیل گردد که این عمل متعاقباً محیط زیست و حیات وحش زیستگاه جدید را به مخاطره خواهد انداخت.
وی اضافه کرد: براساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها جرم محسوب شده، مرتکبین اعمال فوق مشمول پرداخت جزای نقدی از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال و حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه میباشد.
وی خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان محترم استدعا دارد از خرید و فروش گونه¬های جانوری وحشی خودداری نموده، در صورت مشاهده هرگونه عرضه و خرید و فروش حیات¬وحش مراتب را سریعاً از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند.
بهار ،فصل زندگی است و نباید آن را با کشتن موجودات شروع کنیم.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات