جناح بندی سیاسی در شورای شهر جایی ندارد

جناح بندی سیاسی در شورای شهر جایی ندارد

به گزارش شهریار ، محرم محمدزاده عضو شورای اسلامی شهر تبریز در حاشیه دیدار با بهروز مهدوی فرماندار جدید این شهر با اعلام مطلب فوق، گفت: آرزو دارم که به دور از جناح بندی های سیاسی، شورای اسلامی شورای شهر باشد و نه شورای شهرداری و اگر به این موضوع بیشتر توجه کنیم، می توانیم در راستای برطرف کردن مشکلات طیف مختلف مردم گام های موثرتری برداریم.

وی ادامه داد: در بدنه شهرداری تعداد زیادی فعالیت می کنند اما متاسفانه افرادی پشت پرده به دنبال تعویق پرداخت حقوق این کارکنان و ایجاد مشکل برای آنها هستند.

نائب رئیس کمیسیون عمران و کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی تبریز، عنوان کرد: این عده خارج از وظیفه خود و فقط به منظور مشکل تراشی برای کارکنان شهرداری مواردی را مطرح می کنند. امروز اگر حقوق این عده از کارکنان شهرداری به تعویق بیفتد، امور شهر دچار مشکل می شود.

محمدزاده یادآور شد: وظیفه ما در شورای شهر خدمت به مردم است و نباید کاری کنیم که درب خدمت به مردم بسته شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات