با حضور استاندار خراسان جنوبی بازار فروش محصولات محلی و صنایع دستی شهرداری بیرجند افتتاح شد

با حضور استاندار خراسان جنوبی بازار فروش محصولات محلی و صنایع دستی شهرداری بیرجند افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات