۱۲ میلیارد ریال جهت پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران به حساب شهرداریهای مناطق واریزشده است

۱۲ میلیارد ریال جهت پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران به حساب شهرداریهای مناطق واریزشده است

معاون توسعه مدیریت ومنابع شهرداری سنندج در پی تجمع جمهی از پیمانکاران گفت : ۱۲ میلیارد ریال جهت پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران به شهرداری مناطق پرداخت شده است و این پیمانکاران می تواند با با مراجعه به شهرداریهای مناطق نسبت به وصول بخشی از مطالبات ت خود اقدام کنند.
به گزارش ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سنندج : در پی تجمع برخی از پیمانکاران پروژه های خرد ،معاون توسعه مدیریت ومنابع شهرداری سنندج مطالبی جهت روشن نمودن موضوع وتنویر افکار عمومی اعلام نمودند.
معاون توسعه مدیریت ومنابع شهرداری سنندج اظهار داشت : در طول ادواروحتی در دوران رونق منابع مالی هیچگاه مطالبات پیمانکاران تماماً تسویه نگردیده وبخشی از مطالبات آنان به سال یا سنوات بعد موکول شده است.
کمال کاظمی بیان کرد : امسال شرایط مالی بیشتر شهرداری های کشور در وضعیت مناسبی نبود و به همین خاطر شهرداری ها هم در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران وهمچنین پرداخت مطالبات پیمانکاران دچار مشکل شده اند.
وی افزود : شهرداری سنندج هم از این قائده مستثنی نبوده و به دلیل عدم توسعه یافتگی استان وسهم مالیات ارزش افزوده بسیار کمتر درقیاس با شهرهای همسان ( درحدود یک چهارم وحتی کمتر) مطابق با بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم وضعیت نامناسب تری داشته است.
کاظمی عنوان کرد : با تلاش وهمت مدیران وکارکنان در سالجاری ودر راستای پرداخت بدیهی های پیمانکاران هم از طریق تهاتر زمین ، اوراق مشارکت وهمچنین پرداخت پول توانستیم نسبت به پرداخت بخشی از بدیهی های این شهرداری اقدام نماییم.
وی در خصوص تجمع برخی پیمانکاران مقابل درب شهرداری گفت : بالغ بر ۴۰ نفر از پیمانکاران پروژه های خرد در سطح مناطق وسازمانهای این شهرداری فعالیت می کنند.
کاظمی افزود : جمعا ً این تعداد پیمانکار حدود ۷۵ میلیارد ریال از شهرداری طلب مسجل شده دارند که در راستای پرداخت بخشی از مطالبات این افراد روز گذشته حدود ۱۲ میلیارد ریال به حساب شهرداریهای مناطق وسازمانها واریز گردید.
وی گفت : پیمانکاران می توانستند با حضور در واحدهای ذیربط نسبت به وصول بخشی از مطالبات خود اقدام کنند.
کاظمی اعلام کرد : متاسفانه درخواست پیماکاران تجمع کننده (۲۹نفر) این است که چون در طول چندماهه اخیر فقط آنها با مراجعه جمعی به شهرداری وشورا پیگیر مطالبات بوده اند لذا باید مبلغ تعیین شده فقط به آنها پرداخت شود و شهرداری از سایر منابع نسبت به تامین پول نیاز مابقی پیمانکاران که تجمع نکردن اقدام نمایند.
معاون توسعه مدیریت ومنابع شهرداری سنندج اعلام کرد : فارغ از تجمع ویا عدم تجمع در صورت داشتن درآمد پس از پرداخت حقوق اسفند ماه پرسنل جهت پرداخت بخشی دیگر از مطالبات پیمانکاران اقدام خواهیم نمود.
کاظمی به شهروندان هم توصیه نمود : با پرداخت بموقع عوارض سالیانه وبهای خدمات شهرداری را یاری نمایند.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

  منبع خبر

  شهرداری سنندج

  شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

   نظرات