روابط عمومی شهرداری رامسر/ بازدید مهندس تاکامی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران ،مهندس کحالی شهردار رامسر و رئیس شورای اسلامی شهر رامسر از آخرین وضعیت پل تاریخی سخت سر با توجه به فرار رسیدن سال نو

روابط عمومی شهرداری رامسر/ بازدید مهندس تاکامی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران ،مهندس کحالی شهردار رامسر و رئیس شورای اسلامی شهر رامسر از آخرین وضعیت پل تاریخی سخت سر با توجه به فرار رسیدن سال نولینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات