جشنواره تزیین سفرهای هفت سین

جشنواره تزیین سفرهای هفت سین

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، جهت شرکت در جشنواره، می بایست لوگوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک را در سفره هفت سین خود قرار داده و سپس نسبت به تهیه و ارسال تصویر آن به نشانیHaft_sin_eid@ اقدام نمایید.
مهلت ارسال تصاویر: ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۸

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات