بازدید کارشناسان شرکت آب و فاضلاب شهری سمنان از نرم افزار GIS شهرداری سمنان

بازدید کارشناسان شرکت آب و فاضلاب شهری سمنان از نرم افزار GIS شهرداری سمنان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات