دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان حفاظت محیط زیست استان البرز در سال ۱۳۹۷

دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان حفاظت محیط زیست استان البرز در سال ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ، دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان حفاظت محیط زیست استان البرز بر اساس نفر ساعت در سال ۱۳۹۷ اعلام گردید . در این دورها  به تفکیک جنسیت و پست سازمانی ۱۱۲۴۰ نفر ساعت در نمودار به نمایش گذاشته شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات