جلسه مدیریت پسماندهای عفونی با حضور پزشکان و دادستان بهبهان

جلسه مدیریت پسماندهای عفونی با حضور پزشکان و دادستان بهبهان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ، جلسه کمیته مدیریت پسماندهای عفونی با حضور پزشکان و دادستان شهرستان بهبهان برگزار گردید.

رییس اداره حفاظت محیط زیست بهبهان و معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان با همکاری معاونت شهرداری بهبهان مدتی است با جدیت پیگیر حل مشکل پسماندهای عفونی شهر بهبهان می باشند و در این راستا اقدامات موثری صورت گرفته است.

پیمانکار امحا و حمل و دفن پسماندهای عفونی توسط شهرداری مشخص شده و اقدامات اولیه را انجام داده است. در همین راستا جلسه ای با حضور پزشکان شهر بهبهان به منظور عقد قرارداد مطب ها و درمانگاه ها و آزمایشگاه ها با پیمانکار برگزار گردید.

با توجه به اینکه اجرای این کار بطور کاملا اصولی در سطح استان تاکنون صورت نگرفته و نیز با توجه به حساسیت موضوع ، از دادستان شهرستان بهبهان دعوت بعمل آمد تا جوانب مختلف قانون مدیریت پسماندها با حضور پزشکان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

امید است با اجرای اصولی و کامل قانون مدیریت پسماندهای عفونی در سطح شهر بهبهان شاهد حل این مشکل و الگوبرداری سایر شهرها از این حرکت باشیم.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات