پایش و نمونه برداری از فاضلاب صنایع بهبهان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ، پایش و نمونه برداری از فاضلاب صنایع شهرستان بهبهان انجام گرفت.

در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و شناسایی منابع آلاینده، مطابق پایش دوره ای از واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی در شهرستان بهبهان بازدید و پایش زیست محیطی بعمل آمد و نمونه برداری انجام شده و آنالیز آزمایشگاهی بر روی این نمونه ها، انجام شده است و کارشناسان این اداره نکات لازم را درخصوص بهبود عملکرد سیستم تصفیه خانه به صنایع یادآوری کردند.

بازدید از واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی به منظور پایش و شناسایی واحد های آلاینده و جلوگیری از آلودگی های محیط زیست وفق قوانین و مقررات محیط زیست در طول سال با جدیت فراوان انجام که پس از سنجش خروجی ها، تعدادی واحدآلاینده شناسایی که برخی از واحدها مبادرت به رفع آلودگی نموده و تعدادی نیز تحت پیگیری حقوقی قرار گرفته اند.

شایان ذکر است شهرستان بهبهان دارای تعداد زیادی واحد صنعتی، خدماتی و تولیدی است که سنجش خروجی ها و آلایندگی واحد های مهم دارای خروجی فاضلاب مایع و هوای آلوده، بسیار ضروری است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات