پاکسازی چشمه گمبان و حاشیه جاده ورودی مجموعه روستاهای شرق آباد در ارسنجان فارس

پاکسازی چشمه گمبان و حاشیه جاده ورودی مجموعه روستاهای شرق آباد در ارسنجان فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات