شکارچی کبک که قصد اختفای مدارک جرم را داشت در لامرد فارس دستگیر شد

شکارچی کبک که قصد اختفای مدارک جرم را داشت در لامرد فارس دستگیر شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات