توقیف کامیون های حمل غیرمجاز پساب کارخانجات

توقیف کامیون های حمل غیرمجاز پساب کارخانجات

کامیون های حمل غیرمجاز پساب کارخانجات توسط کارشناسان پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد توقیف شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، طی گشت و بازرسی نامحسوس توسط کارشناسان پایش اداره کل، تعدادی کامیون تانکردار که اقدام به رهاسازی فاضلاب در محدوده اشکذر و زارچ نموده بود سریعا توقیف و اقدام قانونی در این خصوص صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات