تشکیل شورای معتمدین توسط شهرداری ارزنده و حائز اهمیت است

تشکیل شورای معتمدین توسط شهرداری ارزنده و حائز اهمیت است

زارع م شورای معتمدین کار بسیار ارزنده‌ و حائز اهمیت بود که در آغاز مدیریت جدید شهری به آن پرداخته شد و ادامه یافت.

وی افزود: سالیان سال بود که مسئولین نسبت به مسائل و مشکلات شهرک ۲۲بهمن بی توجه بودند ولی اقداماتی چون آسفالت، بلوک فرش، جدول گذاری به شکل جدی در مدیریت شهری جدید صورت گرفت.

زارع گفت:  مشارکت شهروندان با شهرداری در خصوص پرداخت گروهی عوارض به صورت عملی صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات