دوره آموزشی ارتباط متقابل شورا و دهیار با مردم در شهرستان درمیان برگزار شد

دوره آموزشی ارتباط متقابل شورا و دهیار با مردم در شهرستان درمیان برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات