برگزاری دومین مانور خدمات شهری شهرداری خرمشهر با عنوان طرح استقبال از بهار.....

برگزاری دومین مانور خدمات شهری شهرداری خرمشهر با عنوان طرح استقبال از بهار.....

برگزاری دومین مانور خدمات شهری شهرداری خرمشهر با عنوان طرح استقبال از بهار.....

دومین مانور خدمات شهری............

یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات