بازدید فرماندار زابل از طرحهای عمرانی دردست اجرای شهرداری زابل

بازدید فرماندار زابل از طرحهای عمرانی دردست اجرای شهرداری زابل

فرماندارزابل بهمراه دکترخمری شهردارزابل درمورخ ۹۷/۱۲/۲۵  ازروند اجرای طرح های بهسازی ورودیهای شهرزابل ؛باندکندروضلع شرقی بزرگراه شهید نوری

، نماز خانه در حال احداث حاشیه میدان یعقوب لیث ، دوربرگردان درحال احداث در بزرگراه شهید نوری و .بازدید بعمل آوردند.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری زابل

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زابل

    منبع خبر

    شهرداری زابل

    شهرداری زابل یک شهرداری در شهر زابل می باشد

      نظرات