تالاب هشیلان می‌تواند به عنوان یک مدل در دنیا معرفی شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نشستی که با هدف بررسی تغییرات اکولوژی و پالئوهیدرولوژی و برهم کنش انسان-تالاب در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و با حضور مدیرعامل شرکت، رئیس گروه تحقیقات کاربردی، دکتر مرتضی جمالی پژوهشگر مرکز CNRS، دکتر فریدون بیگلری معاون فرهنگی موزه ملی ایران و دکتر بیژندی نماینده یونیدو در استان برگزار گردید همکاری‌های مشترک برای شناخت و انجام مطالعات تفصیلی تالاب‌های استان و به ویژه تالاب هشیلان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در این نشست مدیرعامل شرکت ضمن خوش آمد به مهمانان از عزم شرکت برای ورود به عرصه تحقیقات کاربردی خبر داد. دکتر جمالی پژوهشگر ارشد CNRS با اشاره به اهمیت تالاب هشیلان نه تنها از دیدگاه اکولوژی بلکه از منظر زمین شناسی و زیباشناختی، این تالاب را نمونه کم نظیری در دنیا عنوان کرد که می تواند به عنوان یک مدل (آنالوگ زنده) از تالاب‌های آهکی-کارستی در سطح دنیا معرفی گردد. دکتر جمالی با اشاره به توان علمی و همکاری های مشترک ایران-فرانسه در قالب تحقیقات مشترک با پژوهشگاه اقیانوس اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور و سابقه همکاری های تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با این پژوهشگاه، از ظرفیت‌های ظرفیت‌های CNRS برای هرگونه پژوهش مشترک خبر داد.  دکتر جمالی از هرگونه حمایت معنوی و مشاوره ای شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برای تحقیقات در تالاب هشیلان استقبال کرد. وی با اشاره به ظرفیت موجود در پژوهشگاه اقیانوس شناسی مراتب آمادگی خود و همکارانش را  برای انتقال دانش و تجارب فنی به شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ابراز کرد و از ورود شرکت آب منطقه ای به این عرصه اظهار خرسندی کرد.

در ادامه دکتر فریدون بیگلری معاون فرهنگی موزه ملی ایران نیز با اشاره به اهمیت موزه ها در تبیین ارزش منابع انسانی- طبیعی و فرهنگی، احداث موزه آب کرمانشاه را کاری زیرساختی برای ترویج شیوه های حفاظت از منابع آب ذکر و از تمایل موزه ملی ایران برای هرگونه همکاری در این راستا خبر داد. دکتر بیژندی نماینده یونیدو در استان نیز با اعلام اینکه برای توسعه پایدار و رسیدن به مطلوب در طرحهای مبتنی بر مردم و اجتماع، باید بخش خصوصی را نیز به عرصه فعالیت دعوت کرد تالاب هشیلان را فرصتی بی نظیر برای استان دانست که می تواند در قالب یک سایت گردشگری مطرح شود.

در ادامه درویشی مدیرعامل شرکت با اظهار علاقه مندی خود به عنوان متولی آب برای شناخت سرمایه های پنهان، همسوسازی هرگونه فعالیت با اهداف و ماموریت های شرکت را بستر همه اقدامات خود و مجموعه آب منطقه ای دانست و با ذکر اهمیت زیست محیطی تالاب ها که جزئی از ماموریت های سازمانی برای حفاظت صیانت از منابع آب است از علاقه خود و مجموعه تحت مدیریتش برای ورود به کارهای عملیاتی و کاربردی خبر داد. درویشی  با اشاره به اینکه یکی از ماموریت‌های اصلی شرکت، حفاظت از منابع آب است، حفاظت کمی و کیفی را چالشی جدی در عرصه آب دانست که باید با دانش روز ساماندهی شود. وی با اشاره به اینکه معرفی تالاب هشیلان به عنوان یک مدل بین المللی نیازمند تعامل بیشتری با همه نهادها و دستگاههای استان است از عزم مشترک برای انجام فعالیت هایی که منجر به شناخت، و حفاظت از تالاب‌ها شود خبر داد. وی با اشاره به اینکه تالاب ها به عنوان میراث آبی می توانند از مناظر مختلف مدنظر قرار گیرند هماهنگی در بررسی‌های علمی-پژوهشی را برای به کاربرد رساندن طرح‌های پژوهشی را بسیار حیاتی دانست. درویشی حفاظت تالاب هشیلان را از همه ابعاد قابل تصور و ضرورتی انکارناپذیر قلمداد نمود و با اشاره به اینکه نگاه بین المللی و حفاظتی از تالاب هشیلان نیازمند کاری گسترده و کارشناسی شده است به لزوم استفاده از دانش کاربردی برای رسیدن به اهداف توسعه ای و حفاظتی  تاکید کرد و تمایل خود را برای هرگونه طرحی که بتواند به صورت مشترک برای حفاظت از تالاب انجام شود اعلام داشت. درویشی اظهار امیدواری کرد اقدامات مشترک در استان بتواند تالاب هشیلان را به عنوان یک مدل بین المللی به ثبت میراث جهانی برساند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات