برنامه جامع آموزشی دانش آموزان برای سال ۱۳۹۸ در خراسان جنوبی تدوین...

در جلسه ای که با حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای و معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد، برنامه جامع آموزشی دانش آموزان برای سال ۱۳۹۸، با همکاری اداره کل آموزش و پرورش تدوین و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، مدیر روابط عمومی این شرکت اظهار داشت: این جلسه به منظور بهره مندی از فرصت آموزشی فصل بهار و اجرای به موقع طرح داناب و ارتقای سواد آبی با محوریت کتاب درسی انسان و محیط زیست در سال تحصیلی آتی برگزار شد.

"محمود حمیدیان فر" گفت: با توجه به ضرورت مشارکت اقشار جامعه به ویژه محصلین در سازگاری با کم آبی و همچنین با عنایت به سوابق همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان در اجرای طرح داناب ،آموزش دانش آموزان در سه گروه متوسطه اول،متوسطه دوم نظری و همچنین فنی و حرفه ای در قالب یک برنامه جامع تعریف شد.

در این جلسه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اظهار داشت: طبق آخرین آمار استان خراسان جنوبی با ۱۲۰ میلیون متر مکعب کسری مخازن آب زیرزمینی مواجه است که بخش کلیدی و قابل توجه اقدامات غیر سازه ای طرح تعادل بخشی و برنامه سازگاری با کم آبی در بخش اطلاع رسانی و ارتقای سواد آبی گروه های مخاطب مختلف تعریف شده است.

"سید سعید پور جعفر"خاطر نشان ساخت: استان خراسان جنوبی از کارنامه ای مثبت در اجرای برنامه های احیا و تعادل بخشی به منظور کاهش کسری مخازن آب زیرزمینی برخوردار است که اجرای طرح هایی همچون داناب به تثبیت ،پایداری و تقویت این اقدامات کمک خواهد کرد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی نیز در بررسی برنامه ارائه شده اظهار داشت:۳۶۰۰۰ دانش آموز در مقطع متوسطه اول ،۵۳۴ کلاس در پایه یازدهم و ۱۲۰۰۰ هنر جو نیز در هنرستان های استان شاغل به تحصیل هستند که در اجرای طرح داناب و کتاب درسی انسان و محیط زیست تحت آموزش قرار می گیرند.

"رضا یکه خانی" یادآور شد: اقدام زودهنگام و به موقع اجرای برنامه های آموزشی همچون طرح داناب در اداره کل آموزش و پرورش بخشی از موفقیت و اثر بخشی آن را تضمین می کند.

وی گفت: در حال حاضر بر اساس برنامه ارائه شده ،جلسات آموزشی ،تولید محتوا و سایر گام های اجرایی از بهار ۱۳۹۸ آغاز می شود که می تواند بستر مناسب برای آموزش دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۳۹۸ را فراهم کند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات