تکنولوژی چرخه ترکیبی بیشترین سهم تولید نیروگاهی پاییز ۹۷ را کسب کرد

تکنولوژی چرخه ترکیبی بیشترین سهم تولید نیروگاهی پاییز ۹۷ را کسب کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، گزارش فصلی بازار برق ایران مشتمل بر ۹ سرفصل و عناوینی چون سهم آمادگی و مشارکت در تولید برق نیروگاه‌ها، رتبه بندی نیروگاه‌ها براساس شاخص‌های فنی و اقتصادی، هزینه سوخت مصرفی، عملکرد بورس انرژی، شاخص دسترس پذیری تجهیزات انتقال و فوق توزیع و غیره از سوی معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران انتشار یافت .
گزارش عملکرد مجموعه بازار برق ایران در پاییز ۹۷ در بخش تولید کنندگان بازار برق، از افزایش خالص بهای خرید برق با سوخت قابل پرداخت به نیروگاه‌ها حکایت دارد که از ۲۷ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال در پاییز ۹۶ به ۳۰ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال در پاییز ۹۷ رسید و متوسط نرخ خرید برق از درب نیروگاه به ازای هر کیلووات ساعت از حدود ۵۰۸ ریال به حدود ۵۱۲ ریال افزایش یافته است .
در این گزارش با اشاره به افزایش آمادگی کل نیروگاه‌ها از ۷۶.۳ درصد به ۷۷.۲ درصد، میزان تولید از ظرفیت آماده نیروگاه‌ها ۶۷.۶ درصد عنوان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۷ درصد کاهش داشته است .
سهم آمادگی و مشارکت در تولید برق نیروگاه‌ها به تفکیک نوع تکنولوژی و مالکیت از دیگر بخش‌های این گزارش است که بر پایه آن واحدهای چرخه ترکیبی در پاییز ۹۷ بیشترین سهم مشارکت در تولید برق را داشتند و نزدیک به ۴۵ درصد از سهم تولید نیروگاه‌ها را به خود اختصاص دادند .
همچنین ظرفیت آماده به تولید موجود در شبکه ۳۸ درصد گزارش شده و حدود ۳۵ درصد از ظرفیت آماده کل کشور نیز به واحدهای گازی اختصاص یافته و سهم مشارکت این نوع واحدها در تولید برق نزدیک به ۲۰ درصد بود .
سهم مشارکت در تولید برق از نظر نوع مالکیت از دیگر بخش‌های این گزارش است که در این ارتباط شرکت‌های خصوص با سهم تقریبی ۵۲ درصد و سپس شرکت‌های مادر تخصصی تولید برق حرارتی با سهم ۲۵ درصد دارای بیشترین سهم مشارکت در تولید برق طی پاییز ۹۷ بودند .
در دسته بندی براساس تکنولوژی تولید برق، نیروگاه‌های اتمی، چرخه ترکیبی و گازی به ترتیب بیشترین ضریب اطمینان را داشتند همچنین کمترین درصد تولید از ظرفیت آماده، به نیروگاه‌های گازی و بیشترین درصد تولید از ظرفیت آماده نیز به نیروگاه‌های اتمی، آبی و سپس بخار اختصاص یافت این در حالیست که بیشترین نرخ خرید برق در پاییز ۹۷ به نیروگاه‌های گازی و بیشترین نرخ انژری قابل تولید به نیروگاه‌های آبی و سپس اتمی مربوط بوده است.

لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات