انتصاب رئیس جدید اداره مالی و ذیحسابی شرکت آب وفاض...

انتصاب رئیس جدید اداره مالی و ذیحسابی شرکت آب وفاض...

انتصاب رئیس جدید اداره مالی و ذیحسابی شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی

رئیس جدید اداره مالی و ذیحسابی شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی منصوب شد.

بر اساس حکم صادره از سوی علیرضا رضوی رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی، سیروس جهانی مقدم به عنوان رئیس جدید اداره مالی و ذیحسابی شرکت منصوب واز خدمات بهروز حسین زاده در مدت تصدی مسئولیت قدردانی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات