انتصابات جدید در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

انتصابات جدید در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

انتصابات جدید در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

در احکام جداگانه ای ، معاون فروش و خدمات مشترکین و مدیران توزیع برق شهرستان های گرمسار و آرادان منصوب گردیدند.

بر اساس احکام صادره از سوی سید محمد موسوی زاده ، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان ، محمد رضا لشکری به عنوان سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین ، ذبیح اله احمدی مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار و رحمان اشرفی به سمت سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان آرادان منصوب شدند . لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات