اطلاعیه انتخاب مدیر دفتر نمایندگی بهاباد

در اجرای مواد (۸) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، ماده ۷۶ و بند ف ماده ۱۱۴ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحی ۱۳۹۴ از کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ساکن شهرستان بهاباد دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام تعیین مدیر دفتر نمایندگی آن شهرستان اقدام نمایند.

داوطلبان می توانند در صورت تمایل با همراه داشتن مدارک ذیل تا تاریخ ۹۸/۱/۲۰ در ساعت اداری به دبیرخانه مربوطه واقع در طبقه دوم (جناب آقای دشتکی) مراجعه نمایند. بدیهی است به درخواست های ناقص یا درخواست های که پس از اتمام مدت ثبت نام ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیح : با توجه به ماده ۳ نظام نامه تشکیل و اداره دفاترنمایندگی ابلاغی آذرماه ۱۳۹۶ شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان نظر به اینکه کلیه دفاترنمایندگی تابعه سازمان در تقسیم بندی ساختار دفاتر ، مشمول شرایط درجه ۲
می باشند و طبق ماده ۴ آئین نامه مذکور تعیین مدیر دفاتر نمایندگی توسط هیئت مدیره سازمان انتخاب خواهد شد لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از بین داوطلبان علاقه مند به این موضوع نسبت به انتخاب مدیر دفترنمایندگی هر شهرستان اقدام می نماید .

شرایط داوطلبان :

۱- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان موضوع ماده ۶ قانون

۲- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر یا گذشت ۵ سال از زمان صدور رای قطعی مذکور در زمان تسلیم درخواست داوطلبی

۳- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

۴- نداشتن پیشینه کیفری

۵- عدم عضویت در هیات مدیره اعم از عضو اصلی یا عضو علی البدل ، عدم تصدی بازرس سازمان استان اعم از اصلی یا علی البدل ، عدم عضویت در شورای انتظامی استان

۶- نداشتن هرگونه رابطه استخدامی با سازمان استان

۷- عدم هرگونه رابطه استخدامی با وزارت راه وشهرسازی ، وزارت کشور ، شهرداری ها ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر مراجع صدور پروانه و عدم عضویت در شورای های اسلامی شهر و روستا

مدارک لازم :

 • ارائه اصل و تصویر شناسنامه عکس دار
 • ارائه اصل و تصویر کارت ملی
 • تسلیم ۲ قطعه عکس ۴*۳ جدید
 • ارائه اصل و تصویر کارت عضویت معتبر سازمان نظام مهندسی ساختمان (یا دریافت گواهی تمدید عضویت از سازمان نظام مهندسی استان در صورت انقضای تاریخ عضویت مندرج در کارت)
 • تکمیل فرم شماره ۱ (به شرح پیوست)
 • تکمیل فرم شماره ۲ (به شرح پیوست)
 • ارائه اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی (پشت و رو)
 • ارائه اصل و تصویر مدرک/مدارک تحصیلی دانشگاهی
 • اظهار نظر شورای انتظامی(دال بر حسن شهرت شغلی موضع بند الف-۱ ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون)
 • گواهی دال بر صلاحیت حرفه ای(موضوع بند پ-۲ ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون)
 • تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان،اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان وسایر کارکنان موضوع دستگاه های اعلامی تعارض منافع(دستورالعمل موضوع تبصره ۳ بخش"پ"ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی۱۳۹۴)
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات