منابع اولین المپیاد علمی - آموزشی شهرداری های کشور اعلام شد

منابع اولین المپیاد علمی - آموزشی شهرداری های کشور اعلام شد

سرفصل ها و منابع اولین المپیاد علمی - آموزشی شهرداری های کشور که نیمه اول سال۹۸ از سوی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار می شود، از سوی این مرکز اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، این المپیاد در چهار محور اصلی " مدیریت پسماند های شهری " ، " مدیریت حمل و نقل شهری " ، " مدیریت بحران شهری " و " مباحث عمومی مدیریت شهری " برگزار می گردد .

برای هر محور سرفصل های آموزشی مشخص گردیده و منابع آموزشی المپیاد از سری منابع آموزشی شهرداری های کشور که طی سالهای گذشته توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه گردیده، انتخاب شده اند و فایل الکترونیک آنها در اختیار شرکت کنندگان جهت مطالعه قرار می گیرد .

سرفصل های آموزشی اولین المپیاد شهرداری های کشور عبارتند از :

۱ حمل و نقل همگانی درون شهری

- سیستم های حمل و نقل همگانی نوین شهری

- یکپارچه سازی حمل و نقل همگانی

- ایمنی حمل و نقل همگانی

- سیستم های هوشمند حمل و نقل

۲ پسماند های شهری

- برنامه ریزی و مدیریت مواد زاید جامد شهری

- مدیریت عملیات دفن و دفع بهداشتی زباله های شهری

- بازیافت مواد زاید جامد شهری

- مدیریت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی

۳ مدیریت بحران شهری

- بحران و مدیریت شهری

- ضوابط شهرسازی و مدیریت بحران شهری

- حوادث طبیعی و مدیریت بحران شهری

- اصول و مبانی امداد و نجات

۴ مباحث عمومی

الف سرفصل های آموزشی

- مهندسی ارزش

- مدیریت شهری

- برنامه های استراتژیک شهری

- اصول و مبانی برنامه ریزی فرهنگی

منابع آموزشی المپیاد در لینک www.curs.ir واقع در سایت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قابل دسترسی می باشد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات