پنجمین کارگروه مدیریت پسماند در خراسان جنوبی تشکیل شد

پنجمین کارگروه مدیریت پسماند در خراسان جنوبی تشکیل شد

پنجمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند خراسان جنوبی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس کارگروه و سایر اعضا در محل دفتر این معاونت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ، در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت زباله گاه های سطح استان توسط اداره کل حفاظت محیط زیست ارئه شدسپس اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماند شهری توسط جاوید شهردار بیرجند ارائه گردد. لازم به ذکر است در پایان این جلسه علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس کارگروه مدیریت پسماند استان از رئیس دانشگاه  علوم پزشکی و همچنین معاون بهداشتی دانشگاه بابت مجموعه اقدامات ارزشمند آنها  در راستای مدیریت پسماند پزشکی در سطح استان با اهداء لوح سپاس قدردانی کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات