تفرجگاه مسجد بین راهی الزهرا دشت مرغاب پاکسازی شد.

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات