شرکت مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان باحضور دکتر فدائی استاندار، معاونین استاندار و جمعی از مسئولان استان کرمان

شرکت مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان باحضور دکتر فدائی استاندار، معاونین استاندار و جمعی از مسئولان استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات