نظارت بر عملکرد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهرستان تفت در پایان اسفند

نظارت بر عملکرد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهرستان تفت در پایان اسفند

کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت در آستانه سال جدید بر عملکرد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک نظارت نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، با توجه به اینکه عدم تنظیم سیستم سوخت رسانی در خودروهای سبک و سنگین موجبات هر چه بیشتر آلودگی هوا را فراهم می نماید انجام معاینه فنی دوره ای یکی از روشهای مهم کنترل آلودگی هوا در سطح کشور می باشد .
لذا با نظارت دقیقتر بر چگونگی انجام معاینه فنی، سلامت دستگاهها و نیز خودروها در کشور، امید است که میزان آلودگی هوا به حداقل برسد .
در این راستا کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت در آستانه سال جدید با حضور در مرکز معاینه فنی خودروهای سبک بر عملکرد این مرکز نظارت نمودند .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات