علی رسول زاده دردیدارباخانواده شهرداری که به مناسبت روز شهردار صورت گرفت، گفت: طبق سخن مقام معظم رهبری آشکارترین وسیله قدرت کشورها توجه به دانایی و توانایی جوانان و استفاده از نخبگان است، اگرمی‌خواهیم شهری آباد داشته باشیم باید با اندیشه،پژوهش وبرنامه قدم برداریم و ازسلیقه گرایی بپرهیزیم.

وی افزود:باتوجه به شرایط اقتصادی نامطلوب اتفاقات خوبی در شهر شکل گرفت و در دوره ۱۸ماهه مدیریت شهری ۱۷حقوق پرداخت شد که این جز توکل به خدا وهمت مدیران نبود.

رییس شورای اسلامی شهر با بیان اینکه مردم بهترین قاضی برای کارهای ماهستند، افزود: ازهمین جایگاه به عنوان شهروند از جانب اعضای شورا از زحمات شهردار خوش فکر وتمامی کارکنان قدردانی می‌کنم و دست بوس کارگران و پاکبانان شهر هستم که تا پاسی ازشب مشغول خدمت گزاری هستند.

وی با بیان اینکه مابا قدرت ازشهردار کاشان وکارهای انجام گرفته درشهر حمایت می کنیم اظهار کرد:اعتماد به جوانان و به‌کارگیری آنها در پست‌های مدیریتی و آموزش، دواصل اساسی دربه ثمر رسیدن اهداف اصلی شهرداری است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات