فرماندار محترم شهرستان بروجن و مسئولین ادارات شهرستانی با حضور در شهرداری بروجن روز شهردار رو به شهردار بروجن تبریک گفتند.

فرماندار محترم شهرستان بروجن و مسئولین ادارات شهرستانی با حضور در شهرداری بروجن روز شهردار رو به شهردار بروجن تبریک گفتند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجن

  منبع خبر

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن یک شهرداری در شهر بروجن می باشد

   نظرات